Кредитний комітет УОКС

Склад Кредитного комітету УОКС від 26.04.2022 року:

Гончаренко Катерина Олегівна — голова,

Косогов Олександр Вітлійович — заступник голови,

Глушко Андрій Володимирович — секретар.

Склад Кредитного комітету УОКС від 18.04.2022 року:

Гончаренко Катерина Олегівна — голова,

Косогов Олександр Вітлійович — заступник голови.

Склад Кредитного комітету УОКС від 02.02.2022 року:

Гончаренко Катерина Олегівна — голова,

Косогов Олександр Вітлійович — заступник голови,

Школьніков Дмитро Германович — секретар.

Склад Кредитного комітету УОКС від 01.09.2021 року:

Гончаренко Катерина Олегівна — голова,

Косогов Олександр Вітлійович — заступник голови,

Шевченко Вячеслав Вікторович — секретар.

Склад Кредитного комітету УОКС від 02.08.2021 року:

Гончаренко Катерина Олегівна — голова,

Тугай Ольга Олександрівна — заступник голови,

Шевченко Вячеслав Вікторович — секретар,

Косогов Олександр Вітлійович — член кредитного комітету

Склад Кредитного комітету УОКС від 01.06.2021 року:

Гончаренко Катерина Олегівна — голова,

Тугай Ольга Олександрівна — заступник голови,

Шевченко Вячеслав Вікторович — секретар.

Склад Кредитного комітету УОКС від 18 вересня до 31 трвня 2021 року:

Гончаренко Катерина Олегівна — голова,

Жила Надія Михайлівна — заступник голови,

Розлуцька Зоряна Ярославівна (КС "Самопоміч" м.Тернопіль) — секретар.

Склад Кредитного комітету УОКС від 11 червня 2019 року до 17 вересня 2020 року:

Лавріненко Алла Валеріївна — голова,

Жила Надія Михайлівна — заступник голови,

Розлуцька Зоряна Ярославівна (КС "Самопоміч" м.Тернопіль) — секретар.

Склад Кредитного комітету УОКС від 08 лютого 2016 року до 10 червня 2019 року:

Жила Надія Михайлівна — голова,

Лавріненко Алла Валеріївна — заступник голови,

Розлуцька Зоряна Ярославівна (КС "Самопоміч" м.Тернопіль) — секретар.

Довідково

Згідно статті 17 Закону України "Про кредитні спілки", Кредитний комітет кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності спілки.

Кредитний комітет призначається спостережною радою та підзвітний загальним зборам членів кредитної спілки та спостережній раді і несе перед ними відповідальність за ефективність кредитної діяльності спілки.

Кредитний комітет призначається спостережною радою у складі не менше трьох осіб. Порядок призначення кредитного комітету, строк повноважень та порядок його діяльності визначаються статутом кредитної спілки та положенням про кредитний комітет.

Членами кредитного комітету можуть бути члени спостережної ради, члени правління та інші особи. Членам кредитного комітету, що не є членами спостережної ради або правління кредитної спілки, за роботу в кредитному комітеті може передбачатися винагорода, розмір якої визначається спостережною радою залежно від обсягу роботи та кваліфікації члена комітету.

При прийнятті рішення про надання кредиту члену кредитної спілки, якого призначено членом кредитного комітету, такий член кредитного комітету не може брати участь у прийнятті цього рішення.

Голова правління кредитної спілки є членом кредитного комітету за посадою.

До компетенції кредитного комітету кредитної спілки належать:

розгляд заяв членів кредитної спілки про надання кредитів і прийняття рішень з цих питань;

здійснення контролю за якістю кредитного портфеля;

вирішення інших питань, пов'язаних з кредитною діяльністю, відповідно до цього Закону, статуту кредитної спілки та положення про кредитний комітет.