Правління УОКС

Відповідно до рішення Спостережної Ради від 01.02.2022 року було сформовано наступний склад Правління УОКС:

Косогов Олександр Віталійович — голова правління - без доручення представляє інтереси УОКС та діє від її імені; укладає договори та інші угоди від імені УОКС; підписує доручення на провадження дій від імені УОКС; розпоряджається майном УОКС. (Стаття 16 Закону України "Про кредитні спілки").

Гончаренко Катерина Олегівна — член правління,


Відповідно до рішення Спостережної Ради від 01.09.2021 року було сформовано наступний склад Правління УОКС:

Косогов Олександр Віталійович — голова правління - без доручення представляє інтереси УОКС та діє від її імені; укладає договори та інші угоди від імені УОКС; підписує доручення на провадження дій від імені УОКС; розпоряджається майном УОКС. (Стаття 16 Закону України "Про кредитні спілки") з 01.09.2021 року,

Гончаренко Катерина Олегівна — член правління,

Шевченко Вячеслав Вікторович — член правління.


Відповідно до рішення Спостережної Ради від 02 серпня 2021 року було сформовано наступний склад Правління УОКС:

Тугай Ольга Олександрівна — голова правління - без доручення представляє інтереси УОКС та діє від її імені; укладає договори та інші угоди від імені УОКС; підписує доручення на провадження дій від імені УОКС; розпоряджається майном УОКС. (Стаття 16 Закону України "Про кредитні спілки") з 01.06.2021 року,

Косогов Олександр Віталійович - заступник голови правління з 26.07.2021р.;

Гончаренко Катерина Олегівна — член правління,

Шевченко Вячеслав Вікторович — член правління.

Відповідно до рішення Спостережної Ради від 28 травня 2021 року було сформовано наступний склад Правління УОКС:

Тугай Ольга Олександрівна — голова правління - без доручення представляє інтереси УОКС та діє від її імені; укладає договори та інші угоди від імені УОКС; підписує доручення на провадження дій від імені УОКС; розпоряджається майном УОКС. (Стаття 16 Закону України "Про кредитні спілки") з 01.06.2021 року,

Гончаренко Катерина Олегівна — член правління,

Шевченко Вячеслав Вікторович — член правління.

Відповідно до рішення Спостережної Ради від 22 травня 2021 року було сформовано наступний склад Правління УОКС:

Жила Надія Михайлівна — голова правління - без доручення представляє інтереси УОКС та діє від її імені; укладає договори та інші угоди від імені УОКС; підписує доручення на провадження дій від імені УОКС; розпоряджається майном УОКС. (Стаття 16 Закону України "Про кредитні спілки")

Гончаренко Катерина Олегівна — член правління,

Шевченко Вячеслав Вікторович — член правління.

Відповідно до рішення Спостережної Ради від 18 вересня 2020 року було сформовано наступний склад Правління УОКС:

Жила Надія Михайлівна — голова правління - без доручення представляє інтереси УОКС та діє від її імені; укладає договори та інші угоди від імені УОКС; підписує доручення на провадження дій від імені УОКС; розпоряджається майном УОКС. (Стаття 16 Закону України "Про кредитні спілки")

Гончаренко Катерина Олегівна — член правління.

Відповідно до рішення Спостережної Ради від 01 березня 2020 року було сформовано наступний склад Правління УОКС:

Жила Надія Михайлівна — голова правління - без доручення представляє інтереси УОКС та діє від її імені; укладає договори та інші угоди від імені УОКС; підписує доручення на провадження дій від імені УОКС; розпоряджається майном УОКС. (Стаття 16 Закону України "Про кредитні спілки")

Лавріненко Алла Валерієвна — заступник голови правління.

Відповідно до рішення Спостережної Ради від 01 березня 2020 року було сформовано наступний склад Правління УОКС:

Жила Надія Михайлівна — голова правління - без доручення представляє інтереси УОКС та діє від її імені; укладає договори та інші угоди від імені УОКС; підписує доручення на провадження дій від імені УОКС; розпоряджається майном УОКС. (Стаття 16 Закону України "Про кредитні спілки")

Лавріненко Алла Валерієвна — заступник голови правління.

Відповідно до рішення Спостережної Ради від 01 листопада 2017 року було сформовано наступний склад Правління УОКС:

Жила Надія Михайлівна — голова правління - без доручення представляє інтереси УОКС та діє від її імені; укладає договори та інші угоди від імені УОКС; підписує доручення на провадження дій від імені УОКС; розпоряджається майном УОКС. (Стаття 16 Закону України "Про кредитні спілки")

Лавріненко Алла Валерієвна — заступник голови правління,

Сидоренко Людмила Федорівна - член правління.

Довідково

Згідно статті 16 Закону України "Про кредитні спілки", Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою.

Правління вирішує всі питання діяльності кредитної спілки, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів, спостережної ради та кредитного комітету. Спостережна рада може прийняти рішення про делегування частини належних їй повноважень до компетенції правління, крім тих, що віднесені статутом кредитної спілки до її виключної компетенції.

Правління підзвітне загальним зборам і спостережній раді кредитної спілки та організує виконання їх рішень.

Правління діє від імені кредитної спілки в межах, передбачених цим Законом і статутом спілки.

3. Роботою правління керує голова правління, який призначається спостережною радою.