Ревізійна комісія УОКС

Рішенням загальних зборів кредитних спілок - членів УОКС від 31 травня 2019 року членами Ревізійної комісії УОКС були обрані:

Гриша Валентина Іванівна — КС «Борисфен» — голова,

Кушнір Любов Степанівна — КС «Скарбниця» — заступник голови,

Медведєв Олег Анатолійович — КС «Мілове-Кредит» — секретар.

Склад Ревізійної комісії УОКС від 20 травня 2015 року до 30 травня 2019 року:

Гриша Валентина Іванівна — КС «Борисфен» — голова,

Гіщук Наталія Іванівна — КС "Перша Подільська Фермерська Спілка" — заступник голови,

Кушнір Любов Степанівна — КС «Скарбниця» — секретар.

Довідково

Згідно статті 18 Закону України "Про кредитні спілки", контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки здійснює ревізійна комісія.

Ревізійна комісія підзвітна і відповідальна перед загальними зборами членів кредитної спілки.

Ревізійна комісія обирається загальними зборами членів кредитної спілки у складі не менше трьох осіб, які працюють на громадських засадах. Порядок обрання ревізійної комісії, строк повноважень та порядок її діяльності визначаються статутом кредитної спілки.

До складу ревізійної комісії не можуть входити члени спостережної ради, правління, кредитного комітету та особи, які перебувають з кредитною спілкою у трудових відносинах.

Перевірки результатів фінансово-господарської діяльності кредитної спілки проводяться ревізійною комісією не рідше одного разу на рік. Позапланові перевірки провадяться за рішенням спостережної ради або на вимогу не менш як 20 відсотків членів кредитної спілки.

Ревізійна комісія доповідає про результати проведених перевірок загальним зборам членів кредитної спілки та спостережній раді кредитної спілки.

На вимогу ревізійної комісії їй надаються будь-які матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також пояснення посадових осіб кредитної спілки.

Ревізійна комісія вправі за погодженням із спостережною радою залучати на договірних засадах до проведення перевірок зовнішніх експертів з числа осіб, які не перебувають у трудових відносинах з кредитною спілкою.

Ревізійна комісія складає висновок за річними звітами про результати діяльності кредитної спілки.

Ревізійна комісія може тимчасово припинити повноваження будь-якої посадової особи кредитної спілки в разі виявлення допущених нею порушень, що загрожують фінансовій стабільності кредитної спілки. За наявності загрози існуванню кредитної спілки ревізійна комісія скликає позачергові загальні збори.